آیین نامه دانشجویان ورودی سال های 91، 92 و 93
دستورالعمل دانشجویان ورودی سال های 91، 92 و 93
 
ماده 2- تعاریف
ماده 3- ضوابط عمومی و اختصاصی ورود به دوره
ماده 4- سال تحصیلی 
ماده 5- نظام آموزش
ماده 6- برنامه های آموزشی و درسی 
ماده 7- حداقل و حداکثر واحد مجاز جهت اخذ
ماده 8-
معرفی به استاد
ماده 9- پیش نیازی و هم نیازی دروس
ماده 10- دروس جبرانی
ماده 11- تحصیل هم زمان
ماده 12- حذف و اضافه
ماده 13- مدت مجاز تحصیل
ماده 14- استاد راهنما
ماده 15- حضور و غیاب
ماده 16- ارزیابی پیشرفت تحصیلی
ماده 17- معیار ارزیابی
ماده 18- نمره قبولی
ماده 19- مشروطی
ماده 20- محرومیت
ماده 21- مرخصی تحصیلی
ماده 22- هزینه اخذ مجدد درس
ماده 23- عدم مراجعه
ماده 24- انصراف
ماده 25- تغییر رشته
ماده 26- میهمانی و انتقال
ماده 27- انتقال توام با تغییر رشته
ماده 28- معادل سازی
ماده 29- فراغت از تحصیل
ماده 30- جبران معدل
ماده 31- صدور مدرک کاردانی
ماده 32- تفسیر و نظارت بر اجرای دستورالعمل
ماده 33- تاریخ تصویب دستورالعمل
 
 
 
 
تاریخ به روز رسانی:
1402/03/09
تعداد بازدید:
12330
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.