آیین نامه دانشجویان ورودی سال 1402 و بعد از آن
ماده 1- مقدمه و هدف
ماده 2- شرایط ورود به دانشگاه
ماده 3- آموزش در دانشگاه
ماده 4- پذیرش دانشجو
ماده 5- پیش نیاز
ماده 6- شهریه
ماده 7- حضور و غیاب
ماده 8- ارزشیابی
ماده 9- سقف مدت مجاز تحصیل
ماده 10- انصراف
ماده 11- نمره مردودی
ماده 12- معادل سازی
ماده 13- تقویم آموزشی
ماده 14- سنوات
ماده 15- تحصیل همزمان
ماده 16- نمره
ماده 17- انتخاب واحد
ماده 18- حذف و اضافه
ماده 19- مرخصی تحصیلی
ماده 20- تغییر رشته
ماده 21- شرایط تغییر رشته
ماده 22- استاد راهنما - مشاور
ماده 23- دریافت مدرک کاردانی
ماده 24- دانش آموختگی
ماده 25- تاریخ پایان تحصیل
 
تاریخ به روز رسانی:
1402/07/06
تعداد بازدید:
2033
كليه حقوق اين وب سايت متعلق به دانشگاه خواجه نصير الدين طوسي ميباشد.